2 วัน 1 คืน อีพี 80


2 วัน 1 คืน ซีซั่น 3 อีพี 80 ตอน เยียมบ้านเพื่อน #2
ออกอากาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2015 เรตติ้ง 18.9%

2 วัน 1 คืน อีพี 79


2 วัน 1 คืน ซีซั่น 3 อีพี 79 ตอน เยียมบ้านเพื่อน #1
ออกอากาศวันที่ 5 กรกฎาคม 2015 

2 วัน 1 คืน อีพี 1142 วัน 1 คืน ซีซั่น 3 อีพี 114 ตอน แคมป์ฝึกฤดูหนาวในฮาบิน  #3
ออกอากาศวันที่  13 มีนาคม 2016 
สถานที่ถ่ายทำ  ฮาร์บิน ประเทศจีน

2 วัน 1 คืน อีพี 113


2 วัน 1 คืน ซีซั่น 3 อีพี 113 ตอน แคมป์ฝึกฤดูหนาวในฮาบิน  #2
ออกอากาศวันที่  6 มีนาคม 2016 
สถานที่ถ่ายทำ  ฮาร์บิน ประเทศจีน  เรตติ้ง 15.8%