2 วัน 1 คืน อีพี 1142 วัน 1 คืน ซีซั่น 3 อีพี 114 ตอน แคมป์ฝึกฤดูหนาวในฮาบิน  #3
ออกอากาศวันที่  13 มีนาคม 2016 
สถานที่ถ่ายทำ  ฮาร์บิน ประเทศจีน